DOBA HEROJA
 
  PARTIZANI
  JOSIP BROZ TITO
  JUGOSLAVIJA
  YU MARKSISTI
  NASLOVNA
  KNJIGA GOSTIJU
  LINKOVI 678
  NA DANAŠNJI DAN '41-45
  LINKOVI
  RODOLJUB COLAKOVIC - ZAPISI IZ OSLOBODILACKOG RATA
NA DANAŠNJI DAN '41-45
DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN U NARODNOOSLOBODILAČKOJ BORBI
1. SEPTEMBAR
vihor on 08/31/2008 at 11:27am (UTC)
 1941. - Italijanske trupe preduzele su velike vojne operacije protiv partizanskih odreda u Hercegovini i južnim delovima srednje i zapadne Bosne. Nastupajući od obalnog pojasa, do kraja rujna 1941. godine izvršile ponovnu okupaciju tzv. druge okupacione zone. Tokom oktobra završena je ponovna okupacija i tzv. treće okupacione zone: Velika Kladuša, Cazin, Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Ključ, Sanski Most, Mrkonjić-Grad, Kupres, Bugojno, Donji Vakuf i Konjic.

1942. - Izašao je prvi broj »Glasa naroda«, glasilo JNOF Kosova i Metohije.

1942. - U Slavoniji je osnovan Štab Istočne grupe odreda Hrvatske.

1944. - Da bi se suprotstavio partizanskim jedinicama, Draža Mihailović je proglasio opštu mobilizaciju u Srbiji. Međutim, zbog delovanja narodnooslobodilačke vojske mobilizacija nije uspela.

Vojvođanske partizanske jedinice izvršile su mnoge akcije na komunikacijama i za nedelju dana porušile oko 30 km železničke pruga, te uništile 20 lokomotiva, 70 vagona i dr.

1. makedonska brigada oslobodila je Kičevo, a jedinice 3. i 8. brigade oslobodile su iz zatvora u Idrizovu preko 300 političkih osuđenika.
 

31. AVGUST
vihor on 08/31/2008 at 11:24am (UTC)
 1941. - Crvena armija je ušla u Bukurešt.
 

30. AVGUST
vihor on 08/31/2008 at 11:24am (UTC)
 1941. - Kominterna je odlučila da partijska organizacija Makedonije ostane u sastavu KPJ. S time se saglasio i CK BRP.

PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak dao je uputstvo svim okružnim i mesnim komitetima i članovima KPJ za daljnji partijski i vojni rad u novoj situaciji.

U Drvaru je osnovano »Vojnorevolucionarno vijeće«, koje ima karakter Kotarskog narodnooslobodilačkog odbora. Uskoro se u Bosni i Hercegovini organi nove revolucionarne vlasti osnivaju i u drugim oslobođenim područjima.

1943. - U selu Trnovi u Semberiji štampan je prvi broj »Oslobođenja«, glasila Narodnooslobodilačkog fronta za Bosnu i Hercegovinu.
 

<-Back

 1 

Continue->

DOBA HEROJA  
  U cilju očuvanja od zaborava naše slavne prošlosti, pokrenuta je ova internet stranica, kao digitalna biblioteka u koju će biti postavljene knjige i tekstovi o Narodnooslobodilačkom ratu, Josipu Brozu Titu i Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji.
 
Advertisement  
   
Danas je bilo 89478 visitors (154635 hits) na stranici!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=